Angstklachten

Volgens het kenniscentrum GGZ (Trimbos instituut) heeft ongeveer 10% van de bevolking last van enigerlei angststoornis en heeft maar liefst 19% hier ooit in zijn leven last van gehad.

Klachten kunnen variëren van paniekaanvallen tot fobieën en obsessief-compulsieve stoornissen en gaan in de regel gepaard met een veelvoud aan lichamelijke klachten waarvoor geen directe medische oorzaak gevonden wordt.

De prognose voor behandeling is gunstig. Meer dan 70-75% is na een korte intensieve psychotherapie, al dan niet in combinatie met antidepressiva, klachtenvrij.

Hoewel de eerste symptomen meestal rond de pubertijd zichtbaar worden is het niet ongewoon dat al in de vroege voorgeschiedenis beginnende tekenen zichtbaar zijn geweest. Verondersteld wordt dat er in een groot aantal gevallen een constitutionele kwetsbaarheid aan ten grondslag ligt.

Een van de grootste gevaren van angstklachten is dat men, uit zelfmedicatie, buitensporig alcohol, verdovende middelen of benzodiazepines gaat gebruiken. Dit gebruik compliceert de behandeling in hoge mate.

Contactgegevens

Frankenslag 115
2582HH 's-Gravenhage
T 06-45264666
E info@inpsychotherapie.com
KvK 532415760000

InPsychotherapie Dr. M.J. Kerver

AGB code praktijk: 94003300

Lid NVP en LVVP, supervisor Ned. Ver. Interpersoonlijke psychotherapie

Big reg.  29045523016