Klachten

Mocht u klachten hebben over uw behandeling dan stel ik het op prijs dat u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Blijft u daarna nog met een onbevredigd gevoel achter dan kunt u kontakt opnemen met de klachtenkommissie van mijn beroepsvereniging de  LVVP. De link naar deze site is:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Contactgegevens

Frankenslag 115
2582HH 's-Gravenhage
T 06-45264666
E info@inpsychotherapie.com
KvK 532415760000

InPsychotherapie Dr. M.J. Kerver

AGB code praktijk: 94003300

Lid NVP en LVVP, supervisor Ned. Ver. Interpersoonlijke psychotherapie

Big reg.  29045523016