Praktijk

De praktijk is van maandag 9.00u t/m vrijdag 17.00u bereikbaar op het secretariaatsnummer van de praktijk assistente Jet Akkerman onder telefoonnummer: 06 29510888.

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of de crisisdienst in uw regio. Bij ziekte en/of afwezigheid is er een vervangingsregeling getroffen met collega's.

De praktijk heeft een goed gekeurd kwaliteits certificaat dat op uw verzoek opvraagbaar is.

Contactgegevens

Frankenslag 115
2582HH 's-Gravenhage
T 06-45264666
E info@inpsychotherapie.com
KvK 532415760000

InPsychotherapie Dr. M.J. Kerver

AGB code praktijk: 94003300

Lid NVP en LVVP, supervisor Ned. Ver. Interpersoonlijke psychotherapie

Big reg.  29045523016