Praktijk

De praktijk is van maandag 9.00u t/m vrijdag 17.00u bereikbaar op het secretariaatsnummer van de praktijk assistente Jet Akkerman onder telefoonnummer: 06 29510888.

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of de crisisdienst in uw regio. Bij ziekte en/of afwezigheid is er een vervangingsregeling getroffen met collega's.

De praktijk heeft een goed gekeurd kwaliteitcertificaat en een beveiligingcertificaat voor de bescherming van uw persoonsgegevens die op uw verzoek opvraagbaar zijn. 

Contactgegevens

Frankenslag 115
2582HH 's-Gravenhage
T 06-45264666
E info@inpsychotherapie.com
KvK 532415760000

InPsychotherapie Dr. M.J. Kerver

AGB code praktijk: 94003300

Lid NVP en LVVP, supervisor Ned. Ver. Interpersoonlijke psychotherapie

Big reg.  29045523016