Klachten

Mocht u klachten hebben over uw behandeling dan stel ik het op prijs dat u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Blijft u daarna nog met een onbevredigd gevoel achter dan kunt u kontakt opnemen met de klachtenkommissie van mijn beroepsvereniging de  LVVP. De link naar deze site is:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/