Intake

In het eerste gesprek zal u worden gevraagd naar een verwijsbrief van uw huisarts. Belangrijk is dat dit een verwijzing dient te zijn naar de gespecialiseerde, tweede-lijns GGZ, wilt u uw behandeling vergoed krijgen. Vervolgens  zult u worden gevraagd om een rijbewijs of paspoort ter identificatie te overleggen.

Als eis van de zorgverzekeraar geldt dat u voor dit eerste gesprek een eerste psychologische vragenlijst beantwoordt die u per mail zal worden toegezonden. Dit om aan het einde van de behandeling vast te kunnen stellen of u baat heeft gehad bij uw behandeling.