Behandeling

Na de intake en een anamnestisch onderzoek zal in overleg met u een behandelplan worden voorgesteld. Nadat zowel u als ik hierin tot overeenstemming zijn gekomen zal een behandeling kunnen beginnen.

De behandeling zal op verschillende momenten met u op zinvolheid en effectiviteit worden ge-evalueerd. Bij onvoldoende effectiviteit zal met u worden besproken welke dan openstaande alternatieven aanwezig zijn.

Tenzij u daartegen bezwaar hebt, zal ik gedurende uw behandeling verslag uitbrengen naar uw verwijzend huisarts.