Praktijk

De praktijk is van maandag 9.00u t/m vrijdag 17.00u bereikbaar op het secretariaatsnummer van de praktijk assistente Jet Akkerman onder telefoonnummer: 06 29510888.

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of de crisisdienst in uw regio. Bij ziekte en/of afwezigheid is er een vervangingsregeling getroffen met collega's.

De praktijk heeft een goed gekeurd kwaliteits certificaat dat op uw verzoek opvraagbaar is.